خبرها

اخبار

خبرها

 رها استیضاح وضعیت تعدادی
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • وضعیت اقتصادی کشور رها شده است/ تعدادی از وزرای اقتصادی دولت استیضاح می شوند