فال حافظ

فال حافظ

اي پادشه خوبان داد از غم تنهايي
دايم گل اين بستان شاداب نمي ماند
ديشب گله زلفش با باد همي کردم
صد باد صبا اين جا با سلسله مي رقصند
مشتاقي و مهجوري دور از تو چنانم کرد
يا رب به که شايد گفت اين نکته که در عالم
ساقي چمن گل را بي روي تو رنگي نيست
اي درد توام درمان در بستر ناکامي
در دايره قسمت ما نقطه تسليميم
فکر خود و راي خود در عالم رندي نيست
زين دايره مينا خونين جگرم مي ده
حافظ شب هجران شد بوي خوش وصل آمد
دل بي تو به جان آمد وقت است که بازآيي
درياب ضعيفان را در وقت توانايي
گفتا غلطي بگذر زين فکرت سودايي
اين است حريف اي دل تا باد نپيمايي
کز دست بخواهد شد پاياب شکيبايي
رخساره به کس ننمود آن شاهد هرجايي
شمشاد خرامان کن تا باغ بيارايي
و اي ياد توام مونس در گوشه تنهايي
لطف آن چه تو انديشي حکم آن چه تو فرمايي
کفر است در اين مذهب خودبيني و خودرايي
تا حل کنم اين مشکل در ساغر مينايي
شاديت مبارک باد اي عاشق شيدايي

تعبیر فال : خودپسندی و تکبر را از خود دور کن. آنچه باعث شکست و ناکامی تو می شود بی فکری و غرور است. از افکار بیهوده دست بردار. به آنچه قسمت و نصیب تو است راضی باش و به آنچه که داری قناعت کن. اگر واقع بین و دقیق باشی به آرزوهای خود می رسی.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2019 | تمامی حقوق این وب سایت برای tvbank.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:tvbank.ir