خبرها

اخبار

خبرها

 طراحی ترمومتر گیت‌های روی
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • طراحی و ساخت دستگاه ترمومتر برای کنترل دمای بدن روی گیت‌های ورودی